இரானில் பெண்ணை முத்தமிடுவது போல காணொளி வெளியிட்ட சாகச விளையாட்டு வீரர் கைது

இரானில் பெண்ணை முத்தமிடுவது போல காணொளி வெளியிட்ட சாகச விளையாட்டு வீரர் கைது

ஆபத்தான பார்க்கோர் சாகச பிரபலம்தான் அலிரேஸா. இவரின் பல சாகசங்கள் உயிரிக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தக்கூடியவை.

Source: BBC.com

Author Image
Nila Raghuraman