இந்தியாவுடன் மோதுகிறதா நேபாளம்? சீனா ஆதரவு காரணமா?

இந்தியாவுடன் மோதுகிறதா நேபாளம்? சீனா ஆதரவு காரணமா?

கடந்த சில வாரங்களாக இந்தியாவுடன் எல்லை தொடர்பான பிரச்சனைகளை நேபாளம் எழுப்பி வருகிறது.

Source: BBC.com

Author Image
Nila Raghuraman