பாகிஸ்தானில் 22 இந்துக்கள் வீடு இடிப்பு – ஏன்?

பாகிஸ்தானில் 22 இந்துக்கள் வீடு இடிப்பு – ஏன்?

பாகிஸ்தானில் கடந்த மே மாதம் 20-ம் தேதி இந்துக்கள் குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள 22 வீடுகள் உள்ளூர் அதிகாரிகளால் தரைமட்டமாக்கப்பட்டன.

Source: BBC.com

Author Image
Nila Raghuraman