கொரோனா ஊரடங்கு தளர்வு: ஏழை vs பணக்காரர் – யாருக்கு அதிக பாதிப்பு?

கொரோனா ஊரடங்கு தளர்வு: ஏழை vs பணக்காரர் – யாருக்கு அதிக பாதிப்பு?

கொரோனா வைரஸ் பரவலைக் கட்டுப்டுத்த உலக நாடுகள் விதித்த ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டு வருகிறது.

இது பொருளாதார ரீதியாக ஏழைகள், பணக்காரர்கள் எனஅனைவர்க்கும் பலனளிக்கும் என்றாலும், உடலநலம் யாருக்கு அதிகம் பாதிக்கப்படும் என்ற எழுகிறது.

Source: BBC.com

Author Image
Nila Raghuraman