கொரோனா காலத்தில் பிரசவம் – ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணின் அனுபவம்

கொரோனா காலத்தில் பிரசவம் – ஒரு கர்ப்பிணி பெண்ணின் அனுபவம்

கொரோனா காலத்தை கர்ப்பிணியான தான் எவ்வாறு கடந்து வந்தார் என்பதை விவரிக்கிறார் இந்தப் பெண்.

Source: BBC.com

Author Image
Nila Raghuraman