அமெரிக்கா – இரான் மோதல்: பொம்மை கப்பலை தாக்கிய பயிற்சி

அமெரிக்கா – இரான் மோதல்: பொம்மை கப்பலை தாக்கிய பயிற்சி

ஹோர்மூஸ் நீரிணையில் இரான் பாதுகாப்பு படைகள் மேற்கொண்ட பயிற்சி நடவடிக்கை ஒன்றின்போது அமெரிக்காவின் விமானம் தாங்கி கப்பல்களில் மாதிரிகள் தாக்கப்பட்டன.

இரான் பாதுகாப்பு படைகள் நடுக்கடலில் மேற்கொண்ட பயிற்சியின் போது மிகவும் அதிகமான அளவில் ஆயுதப் பயன்பாடு இருந்ததால் வளைகுடா பிராந்தியத்தில் இருக்கும் தனது ராணுவத் தளங்களுக்கு அமெரிக்கா தற்காலிகமாக எச்சரிக்கை ஒன்றை அனுப்பியது.

கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணைகள் பயன்படுத்தப்படுவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் மற்றும் கத்தாரில் இருக்கும் அமெரிக்க படைகளுக்கு எச்சரிக்கை அனுப்பப்பட்டது என்று இதுகுறித்து அமெரிக்க ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது.

Source: BBC.com

Author Image
Nila Raghuraman