கொரோனா தொற்றா? சாதாரண காய்ச்சல், சளியா என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

கொரோனா தொற்றா? சாதாரண காய்ச்சல், சளியா என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

காய்ச்சல், சளி, இருமல் எல்லாம் எப்போது இயல்பானவையே. அதுவும் குளிர்காலத்தில் அடிக்கடி வரக்கூடிய ஒன்று.

உங்களுக்கு காய்ச்சல் இருந்தால், அது ஃபளூவின் அறிகுறியா அல்லது கொரோனா தொற்றுக்கான அறிகுறியா என்பதை எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

Source: BBC.com

Author Image
Nila Raghuraman