Press "Enter" to skip to content

ஜிம்பாப்வே: துணிச்சலுடன் பெண்கள் மட்டுமே பணியாற்றும் சுரங்கம்

பெரும்பாலும் ஆண்களே பணிபுரியும் சுரங்கங்களுக்கு மத்தியில் முற்றிலும் பெண்களே பணிபுரியும் ஆப்பிரிக்காவில் முதல் சுரங்கம் ஜிம்பாப்வே நாட்டில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

“ஆண்களால் மட்டுமே சுரங்கம் உள்ளிட்ட பணிகளை செய்ய முடியும் என்ற கருத்து தவறானது என்பதை இங்கு பணிக்கு சேர்ந்த பின்னரே நான் உணர்ந்தேன்” என்று கூறுகிறார் அங்கு பணிபுரியும் பெண்ணொருவர்.

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »