Press "Enter" to skip to content

மலேசியாவில் பாரம்பரிய சிலம்பக்கலையை போற்றும் வீரர்கள்

தமிழர்களின் வீர விளையாட்டான சிலம்பத்தை கற்றுக் கொள்ள மலேசிய தமிழர்கள் அதிகம் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »