கடல்கள் இல்லாத உலகம் இப்படித்தான் இருக்கும்

கடல்கள் இல்லாத உலகம் இப்படித்தான் இருக்கும்

இந்த உலகில் உள்ள கடல்கள் எல்லாம் காணாமல் போனால் அல்லது இல்லாமல் போனால் என்னாகும் என்று யோசித்து இருக்கிறீர்களா?

Source: BBC.com

Author Image
Nila Raghuraman