1 கிராம் விண்கல் இவ்வளவு விலையா? தொழிலாளிக்கு அடித்த ஜாக்பாட் பரிசு

1 கிராம் விண்கல் இவ்வளவு விலையா? தொழிலாளிக்கு அடித்த ஜாக்பாட் பரிசு

விண்கல் ஒன்று இந்தோனீசியாவைச் சேர்ந்த ஒருவரின் வீட்டின் கூரையைப் பிய்த்துக் கொண்டு விழுந்தது அது அவரின் வாழ்க்கையை மாற்றியது என்ற செய்தியை சில தினங்களுக்கு முன் நாம் கேள்விப் பட்டிருப்போம்

Source: BBC.com

Author Image
Nila Raghuraman