மலேசியா: வார நாட்களில் மருத்துவர் ; வார இறுதியில் அழகிப் போட்டி பங்கேற்பாளர்

மலேசியா: வார நாட்களில் மருத்துவர் ; வார இறுதியில் அழகிப் போட்டி பங்கேற்பாளர்

மருத்துவர் மற்றும் அழகிப் போட்டி பங்கேற்பாளர் என இருதுறைகளிலும் சிறந்து விளங்கும் மலேசிய தமிழர் நிஷா தயானந்த் அளித்த நேர்காணல்.

Source: BBC.com

Author Image
Nila Raghuraman