கொரோனா நச்சுநுண்ணுயிர் (வைரஸ்) பொது முடக்கத்தால் குடும்ப வன்முறை: ஓர் இளம் பெண்ணின் வேதனைக் கதை

கொரோனா நச்சுநுண்ணுயிர் (வைரஸ்) பொது முடக்கத்தால் குடும்ப வன்முறை: ஓர் இளம் பெண்ணின் வேதனைக் கதை

கொரோனா நச்சுநுண்ணுயிர் (வைரஸ்) பொது முடக்கத்தால் வேலையிழந்த தந்தை செய்த குடும்ப வன்முறை. ஓர் இளம் பெண் பட்ட நெஞ்சைத் தொடும் வேதனைக்கதை.

Source: BBC.com

Author Image
Nila Raghuraman