கருப்பு பனை காகடூ: இசைக் கருவியை உருவாக்கி இசைக்கும் ஆஸ்திரேலியாவின் அதிசய பறவை

கருப்பு பனை காகடூ: இசைக் கருவியை உருவாக்கி இசைக்கும் ஆஸ்திரேலியாவின் அதிசய பறவை

கருப்பு பனை காகடூ பறவைகள் ஆஸ்திரேலியாவின் வட கிழக்கு பகுதிகளிலும் நியூ கினி தீவுகளிலும் காணப்படும் ஒரு பறவை.

Source: BBC.com

Author Image
Nila Raghuraman