சீனாவில் அதிக பெண் தன்மையுடன் இருக்கும் ஆண் மாணவர்கள் – ஏன்?

சீனாவில் அதிக பெண் தன்மையுடன் இருக்கும் ஆண் மாணவர்கள் – ஏன்?

இளம் வயது ஆண் மாணவர்கள் அதிக பெண் தன்மை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் என சீனாவின் கல்வித் துறை அமைச்சகத்திடமிருந்து வந்த ஒரு சுற்றறிக்கையில் கூறப்பட்டிருந்தது. இது ஒரு ஆணாதிக்க அல்லது பாலினவாத அறிவிப்பு என இணையத்தில் இதுகுறித்து கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டு வருகிறது.

Source: BBC.com

Author Image
Nila Raghuraman