Press "Enter" to skip to content

உயரமான மலையில் இருந்து ஆழமான கடலுக்கு பயணித்த ஒரு பச்சைக் கல்லின் பயணம்

இது ஒரு சாதாரண பச்சை நிறக் கல். அதன் அகலமான பகுதி 4 சென்டிமீட்டருக்கும் கொஞ்சம் அதிகம். அவ்வளவுதான். ஆயினும் இந்த சிறிய கல் நம் அனைவரின் எதிர்காலம் குறித்த முக்கியமான குறிப்புகளை வைத்திருக்கிறது.

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »