Press "Enter" to skip to content

ஒர் ஆசிய யானைக் கூட்டம் தன் காட்டை விட்டுவிட்டு சீன நகரங்களுக்குள் திரிவது ஏன்?

ஓர் ஆசிய யானைக் கூட்டம், தங்கள் காடுகளைவிட்டு விட்டு மக்கள் நெருக்கமாக வாழும் சீன நகரங்களுக்குள் திரியக் காரணம் என்ன?

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »