Press "Enter" to skip to content

சீ ஸ்னாட் என்றால் என்ன? துருக்கியின் மர்மரா கடலுக்கும் உயிரினங்களுக்கும் என்ன பிரச்சனை?

துருக்கியின் தலைநகரான இஸ்தான்புல்லில் இருக்கும் மர்மரா கடற்பகுதியை மூடி இருக்கிறது சீ ஸ்னாட். இதனால் கடலுக்கும் கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கும் என்ன பிரச்சனை ஏற்படும்?

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »