Press "Enter" to skip to content

ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தும் பெருவில் உள்ள 500 ஆண்டுகள் பழமையான கயிற்றுப் பாலம்

நம்மை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தும் பெருவில் உள்ள 500 ஆண்டுகள் பழமையான கயிற்றுப் பாலம். இதை ஒவ்வொரு ஆண்டும் புனரமைக்க மக்கள் சமூகத்தினர் கூடி பணியாற்றுகின்றனர்.

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »