Press "Enter" to skip to content

ஷகிலா சரீன்: ஆப்கன் பெண்களுக்காக தன் முகத்தையும் குரலையும் பயன்படுத்தும் சமூகப் போராளி

கணவர் துப்பாக்கியால் முகத்தில் சுட்டார், முகம் உருக்குலைந்துவிட்டது. ஆனால் அவரது வலிமை இமியளவும் குறையவில்லை. ஆப்கன் பெண்களுக்காக தன் முகத்தையும் குரலையும் பயன்படுத்துவதகக் கூறுகிறார் இந்த ஆப்கன் சமூகப் போராளி ஷகிலா சரீன்.

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »