Press "Enter" to skip to content

அமெரிக்காவின் யூடா மாகாணத்தில் விமானம் மூலம் ஏரிகளில் மீன்கள் நிரப்பப்படுகின்றன

வனத்தின் நடுவே இருக்கும் ஏரிகளுக்கு விமானம் மூலம் சென்று மீன்களை நிரப்புகிறார்கள் அமெரிக்காவின் யூடா மாகாண அதிகாரிகள்.

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »