Press "Enter" to skip to content

ஆப்கனில் விமானப் பணிப் பெண்களின் தற்போதைய நிலை?

ஆப்கனில் விமானப் பணிப்பெண்களாக பணிபுரிந்தவர்கள் தற்போது என்ன செய்கிறார்கள்?- இது பிபிசியின் நேரடி கள ஆய்வு.

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »