Press "Enter" to skip to content

இந்திய ராஜாக்கள் சிற்றின்ப அடிமைகளாக இருந்தார்களா? அப்படியொரு பிம்பத்தை கட்டமைத்தது யார்?

இந்திய மகாராஜாக்கள் எப்போதுமே சிற்றின்ப அடிமைகளாக மட்டுமே இருந்தார்களா? இந்திய அரசர்களின் பிம்பத்தை இப்படி கட்டமைத்தது யார்? ஏன் அப்படியொரு பிம்பம் கட்டமைக்கப்பட்டது?

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »