Press "Enter" to skip to content

ஆஸ்திரேலியாவில் ட்ரோன் ஒளிக்கருவி (கேமரா)வைத் தாக்கிய முதலை – சுவாரசிய காணொளி

ஆஸ்திரேலியாவில் படம் பிடித்த ட்ரோன் ஒளிக்கருவி (கேமரா)வை முதலை ஒன்று தாக்கியது. அந்த சுவாரசிய காணொளி இதோ.

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »