Press "Enter" to skip to content

மோனிகா தேவேந்திரன்: இங்கிலாந்தில் துணைமேயரான முதல் தமிழ்ப்பெண்

மோனிகா தேவேந்திரன்: இங்கிலாந்தில் துணைமேயரான முதல் தமிழ்ப்பெண்

தமிழகத்தைச் சேர்ந்த மோனிகா தேவேந்திரன் இங்கிலாந்தில் முதல் முறையாக துணைமேயராகியுள்ளார்.

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »