Press "Enter" to skip to content

போரிஸ் ஜான்சன்: பிரிட்டனின் பிரதமர் பதவியை ராஜிநாமா செய்வது ஏன்?

போரிஸ் ஜான்சன்: பிரிட்டனின் பிரதமர் பதவியை ராஜிநாமா செய்வது ஏன்?

மூன்று வருடங்களுக்கு முன்புதான் போரிஸ் ஜான்சன் கன்மேலாய்வுடிவ் கட்சியை 1987ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு அழைத்து சென்றார்.

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »