Press "Enter" to skip to content

பால்மோரலில் இருந்து கடைசி முறையாக கிளம்பிய ராணி

பால்மோரலில் இருந்து கடைசி முறையாக கிளம்பிய ராணி

ராணி இரண்டாம் எலிசபெத்தின் உடல் பால்மோரலில் இருந்து எடின்பரோ கிளம்பியது. இறுதிச் சடங்குக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் உள்ள நிலையில் பின்னர் ராணியின் உடல் லண்டன் கொண்டுசெல்லப்படும்.

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »