Press "Enter" to skip to content

ஆப்கானிஸ்தான் விமானத்தில் இருந்து கீழே விழுந்து இறந்தவர் குடும்பம் என்ன சொல்கிறது?

ஆப்கானிஸ்தான் விமானத்தில் இருந்து கீழே விழுந்து இறந்தவர் குடும்பம் என்ன சொல்கிறது?

தாலிபன்கள் ஆட்சியைக் கைப்பற்றியபோது, ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து தப்பிச் செல்லும் முனைப்பில் விமானத்தின் இறக்கைப் பகுதியில் தொற்றிக்கொண்டு பயணிக்க முயற்சி செய்து, கீழே விழுந்து இறந்தவர் குடும்பம் என்ன சொல்கிறது?

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »