Press "Enter" to skip to content

ஆஸ்திரேலியாவில் கரை ஒதுங்கிய நூற்றுக்கணக்கான திமிங்கலங்கள்

ஆஸ்திரேலியாவில் கரை ஒதுங்கிய நூற்றுக்கணக்கான திமிங்கலங்கள்

மிகவும் அழகான இயற்கை அமைப்புகளுக்கும், தனித்துவமான வனம் மற்றும் தூய்மையான காற்றுக்கும் அறியப்படும் ஆஸ்திரேலியாவின் டாஸ்மேனியா தீவில் 230-க்கும் மேற்பட்ட திமிங்கலங்கள் இங்கே கரை ஒதுங்கியுள்ளன. இவற்றில் கிட்டத்தட்ட பாதி திமிங்கலங்கள் இறந்து போயிருக்கலாம் என அஞ்சப்படுகிறது.

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »