Press "Enter" to skip to content

பசியை போக்க கருவி – துபாய் அரசின் புதிய முயற்சி

பசியை போக்க கருவி – துபாய் அரசின் புதிய முயற்சி

துபாயில் வறிய நிலையில் வாழும் மக்களின் பசியை போக்க புதிய கருவி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கருவி மூலம் வேண்டிய ரொட்டிகளை மக்கள் பெறலாம். அது எப்படி சாத்தியம்?

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »