Press "Enter" to skip to content

கடற்கரையில் குகை அமைத்து வாழும் முதியவர், வெளியேற்றும் அரசு – ஏன்?

கடற்கரையில் குகை அமைத்து வாழும் முதியவர், வெளியேற்றும் அரசு – ஏன்?

கடற்கரையில் பாறையைக் குடைந்து, அழகிய குகை அமைத்து வாழும் முதியவர், வெளியேற்றும் அரசு – ஏன்?

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »