Press "Enter" to skip to content

சிலி நெடுஞ்சாலையில் பணமழை பொழிந்த கொள்ளையர்கள்

சிலி நெடுஞ்சாலையில் பணமழை பொழிந்த கொள்ளையர்கள்

சிலி தலைநகர் சான்டியாகோவில், கொள்ளையர்கள் தாங்கள் கொள்ளையடித்த பணத்தை சாலையில் வீசிச்செலும் காட்சி.

Source: BBC.com

More from உலகம்More posts in உலகம் »