Press "Enter" to skip to content

ஏழைகளுக்கு அதிகம்…பணக்காரர்களுக்கு குறைவு…வாட்டி வதைக்கும் ஜி.எஸ்.டி வரியில் மாற்றம் வேண்டும்…!

ஏழைகளுக்கு அதிகம்…பணக்காரர்களுக்கு குறைவு…வாட்டி வதைக்கும் ஜி.எஸ்.டி வரியில் மாற்றம் வேண்டும்…!

Source: Malai Malar

More from திரையுலகம்More posts in திரையுலகம் »