Go to ...
RSS Feed

தஞ்சை பெரிய கோவிலில் 41 பழங்கால சிலைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளது – சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு


சென்னை; தஞ்சை பெரிய கோவிலில் இருந்த 41 பழங்கால சிலைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளதாக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு கூறியுள்ளது. பந்தலூர் பசுபதீஸ்வரர் கோவிலில் சுமார் 200 தொன்மையான சிலைகள் மாற்றப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

Tags: