Press "Enter" to skip to content

கோவையில் அதிமுக கொடிக்கம்பம் விழுந்து காயம் அடைந்த பெண்ணின் இடதுகால் அகற்றம்

கோவை: கோவையில் அதிமுக கொடிக்கம்பம் விழுந்து காயம் அடைந்த பெண்ணின் இடதுகால் அகற்றபட்டது. ரத்தநாளம் பாதகப்பட்டிருப்பதால் ராஜேஸ்வரியின் இடதுகாலை மருத்துவர்கள் அகற்றினர்.

Source: Dinakaran

More from செய்திகள்More posts in செய்திகள் »
More from தமிழகம்More posts in தமிழகம் »