பட்டையை கிளப்பும் ‘தர்பார்’ இசைவெளியீட்டு விழா..! கண்ணை பறிக்கும் லைட்… பிரமிக்க வைக்கும் கூட்டம்..! தெறிக்கவிடும் ஸ்டில்ஸ்..!

பட்டையை கிளப்பும் ‘தர்பார்’ இசைவெளியீட்டு விழா..! கண்ணை பறிக்கும் லைட்… பிரமிக்க வைக்கும் கூட்டம்..! தெறிக்கவிடும் ஸ்டில்ஸ்..!

Source: AsianetTamil

Author Image
Kundralan M