பொங்கல் வாழ்த்துகள்!1 நிமிட வாசிப்புமின்னம்பலம் தமிழின் முதல் மொபைல் தினசரியின் வாசகர்கள், விளம்பரதாரர்கள், நண்பர்கள், நலம் விரும்பிகள் அனைவருக்கும் இ…

பொங்கல் வாழ்த்துகள்!1 நிமிட வாசிப்புமின்னம்பலம் தமிழின் முதல் மொபைல் தினசரியின் வாசகர்கள், விளம்பரதாரர்கள், நண்பர்கள், நலம் விரும்பிகள் அனைவருக்கும் இ…

மின்னம்பலம்:பொங்கல் வாழ்த்துகள்!

மின்னம்பலம் தமிழின் முதல் மொபைல் தினசரியின் வாசகர்கள், விளம்பரதாரர்கள், நண்பர்கள், நலம் விரும்பிகள் அனைவருக்கும் இனிய தைத் திருநாள் பொங்கல் நல்வாழ்த்துகள்!

-ஆசிரியர்- நிர்வாக இயக்குனர்

புதன், 15 ஜன 2020

Source: Minambalam.com

Author Image
murugan