மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 987 புள்ளிகள் சரிந்து 39,735 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவு

மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 987 புள்ளிகள் சரிந்து 39,735 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவு

மும்பை: மும்பை பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் 987 புள்ளிகள் சரிந்து 39,735 புள்ளிகளில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது. தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் நிஃபடி 392 புள்ளிகள் சரிந்து 11,643 புள்ளிகளில் வர்க்கமானது.

Source: dinakaran

Author Image
murugan